[size=32]Những khối đá xanh nguyên khối chế tạo nên những mẫu mộ đá[/size]