Khi giá cả của văn phòng cho thuê truyền thống tăng cao thì các doanh nghiệp cần phải tìm đến dịch vụ văn phòng ảo để tiết kiệm chi phí.