Hoạt động hiến máu mang tên Ngày Chủ nhật Đỏ được kỳ vọng không chỉ góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu trầm trọng của các ngân hàng máu hiện nay, mà còn thể hiện tinh thần nhân văn cao cả của CBNV trong công ty DeAura, hướng tới một xã hội tốt đẹp, văn minh.