Oppabet tiến hành thu thập thông tin khách hàng qua biểu mẫu đăng ký; mà người chơi cần điền để có thể lập tài khoản cá độ gồm một số thông tin bao gồm: họ và tên, năm sinh; số điện thoại, email, …Tuy nhiên, những thông tin chỉ được nhà cái họ thu thập với mục đích duy nhất là phục vụ tốt nhất cho khách hàng; mà không hề bị công khai ra bên ngoài.