Giá ve quét tường, vôi cục giá bao nhiêu 1 kg: 5.000 đ/kg