[size=30]Các thành phần chính và quan trọng nhất để tạo lên một mẫu mộ đẹp.[/size]