QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ SỞ HỮU NHÀ Ở TRONG VIỆC BẢO TRÌ, CẢI TẠO NHÀ Ở

View previous topic View next topic Go down

Tema QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ SỞ HỮU NHÀ Ở TRONG VIỆC BẢO TRÌ, CẢI TẠO NHÀ Ở

Post by smsbongda 17/12/20, 05:49 pm

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ SỞ HỮU NHÀ Ở TRONG VIỆC BẢO TRÌ, CẢI TẠO NHÀ Ở
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ SỞ HỮU NHÀ Ở TRONG VIỆC BẢO TRÌ, CẢI TẠO NHÀ Ở 2696QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ SỞ HỮU NHÀ Ở TRONG VIỆC BẢO TRÌ, CẢI TẠO NHÀ Ở 2696QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ SỞ HỮU NHÀ Ở TRONG VIỆC BẢO TRÌ, CẢI TẠO NHÀ Ở 2696QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ SỞ HỮU NHÀ Ở TRONG VIỆC BẢO TRÌ, CẢI TẠO NHÀ Ở 2696QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ SỞ HỮU NHÀ Ở TRONG VIỆC BẢO TRÌ, CẢI TẠO NHÀ Ở 2696QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ SỞ HỮU NHÀ Ở TRONG VIỆC BẢO TRÌ, CẢI TẠO NHÀ Ở 2696QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ SỞ HỮU NHÀ Ở TRONG VIỆC BẢO TRÌ, CẢI TẠO NHÀ Ở 2696QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ SỞ HỮU NHÀ Ở TRONG VIỆC BẢO TRÌ, CẢI TẠO NHÀ Ở 2696QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ SỞ HỮU NHÀ Ở TRONG VIỆC BẢO TRÌ, CẢI TẠO NHÀ Ở 2696QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ SỞ HỮU NHÀ Ở TRONG VIỆC BẢO TRÌ, CẢI TẠO NHÀ Ở 2696QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ SỞ HỮU NHÀ Ở TRONG VIỆC BẢO TRÌ, CẢI TẠO NHÀ Ở 2696QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ SỞ HỮU NHÀ Ở TRONG VIỆC BẢO TRÌ, CẢI TẠO NHÀ Ở 2696QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ SỞ HỮU NHÀ Ở TRONG VIỆC BẢO TRÌ, CẢI TẠO NHÀ Ở 2696QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ SỞ HỮU NHÀ Ở TRONG VIỆC BẢO TRÌ, CẢI TẠO NHÀ Ở 2696
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ SỞ HỮU NHÀ Ở TRONG VIỆC BẢO TRÌ, CẢI TẠO NHÀ Ở 2705 Quyền
• Được phép tự thực hiện bảo trì, cải tạo hay thuê tổ chức, cá nhân thực hiện việc bảo trì, cải tạo; trường hợp pháp luật qui định phải do đơn vị, cá nhân có năng lực hành nghề xây dựng thực hiện thì phải thuê đơn vị, cá nhân có năng lực thực hiện bảo trì, cải tạo;
• Yêu cầu các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng trong trường hợp phải có Giấy phép xây dựng, tạo mọi điều kiện cho việc bảo trì, cải tạo nhà ở khi có đủ điều kiện theo qui định của pháp luật về xây dựng;
• Thực hiện các quyền khác theo qui định của pháp luật.

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ SỞ HỮU NHÀ Ở TRONG VIỆC BẢO TRÌ, CẢI TẠO NHÀ Ở 2705 Nghĩa Vụ
• Chấp hành qui định của pháp luật về bảo trì cải tạo nhà ở; tạo điều kiện cho các chủ sở hữu nhà ở khác thực hiện việc bảo trì, cải tạo nhà ở của họ;
• Bồi thường cho người khác trong trường hợp gây thiệt hại;
• Thực hiện các nghĩa vụ khác theo qui định của Luật nhà ở năm 2014.
Và đó là quyền và nghĩa vũ của chủ sở hưu trong việc bảo trì và cải tạo nhà ở, anh chị có thể tham khảo qua.
--------------------------------------------------
Xem thêm: https://www.facebook.com/nhaphonam/posts/3535340469884080

smsbongda

posts : 20
Points : 60
Reputation : 0
Join date : 2019-07-03
Status : HOẠT ĐỘNG

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum