[size=19]Những nghệ nhân là những người quan trọng nhất[/size]