Lucas Moura đã thật sự tỏa sáng trong ngày Harry Kane vắng mặt.