Xác định bệnh sùi mào gà phải khiến cho những xét nghiệm gì?