Thời gian mắc bệnh lý viêm họng hạt bắt buộc kiêng ăn gì?